Акафист святой праведной Матроне Московской

Кондак 1

Избра́нная Ду́­хом Бо́­жи­им от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́­га прия́вшая, да́ром про­зре́­ния и чу­де́с обогати́лася еси́ и вен­це́м нетле́нным от Го́с­по­да украси́лася еси́. Се­го́ ра́­ди и мы бла­го­да́р­не ве­не́ц похва́льный при­но́­сим ти, во­пию́­ще:

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Икос 1

А́н­гел во пло́­ти яви́­ла­ся еси́ на зем­ли́, Матро́но блаже́нная, исполня́ющи во́лю Бо́­жию. А́ще рождество́ твое́ в слепоте́ теле́сней бысть, но Гос­по́дь, умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ведныя, про­све­ти́ духо́внии о́чи твои́, да послужи́ши лю́­дем и дела́ Бо́жии явя́тся чрез те­бе́. Мы же с лю­бо́­вию во­пи­е́м ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, от младе́нчества Бо́­гом избра́нная;

ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го от пеле́н осе­не́н­ная.

Ра́­дуй­ся, да́ром чу­де́с измла́да обогаще́нная;

ра́­дуй­ся, прему́дростию от Бо́­га свы́­ше испо́лненная.

Ра́­дуй­ся, мы́сленныма очи́­ма во́лю Бо́­жию прозира́ющая;

ра́­дуй­ся слепо́тствующих умо́м мудрецо́в ве́­ка се­го́ по­срам­ля́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, ду́­ши заблу́ждшия к Бо́­гу приводя́щая;

ра́­дуй­ся, ско́р­би и пе­ча́­ли утоля́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 2

Ви́­дя­ще лю́­дие и иере́й, ег­да́ креща́ше тя, блаже́нная, чу́д­ный столп о́блачный над гла­во́ю твое́ю и обоня́вше бла­го­уха́­ние ве́­лие, дивля́хуся, что у́бо сия́ от­ро­ко­ви́­ца бу́дет, пою́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум име́я про­све­ще́н­ный, иере́й Бо́­жий Васи́лий по­зна́, я́ко креща́емая от не­го́ со­су́д бла­го­да́­ти Бо́­жия есть, и тя, пра́ведная Матро́но, от­ро­ко­ви́­цу свя́ту нарече́. От на́­ше­го же усе́рдия при­но́­сим ти похвалы́ сия́:

Ра́­дуй­ся, во свя­те́й купе́ли бла­го­да́­тию Свя­та́­го Ду́­ха облагоуха́нная;

ра́­дуй­ся, на пе́рсех тво­и́х крест запечатле́нный име́вшая.

Ра́­дуй­ся, моли́твеннице, от Бо́­га лю́­дем дарова́нная;

ра́­дуй­ся, свеще́ неугаси́мая, пред Го́с­по­дем сия́ющая.

Ра́­дуй­ся, да́ром чудотворе́ния от Бо́­га просла́вленная на зем­ли́;

ра́­дуй­ся, вен­це́м неувяда́емым от Го́с­по­да увенча́нная на Не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, ми́­лос­ти Бо́­жия гре́ш­ным возвеща́ющая;

ра́­дуй­ся, от ис­то́ч­ни­ка воды́ живы́я жа́ждущия напая́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 3

Си́­лу Бо́­жия бла­го­да́­ти ощуща́ющи, еще́ во младе́нчестве су́­щи, Матро́но блаже́нная, ко ико́­нам свя­ты́м устремля́лася еси́, и чи́стым се́рд­цем и младе́нческими ус­ты́ хва­лу́ Бо́­гу возглаша́ла еси́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Иму́­щи от Бо́­га дар про­зре́­ния изде́тска, блаже́нная ма́­ти, сокрове́нная сер­де́ц приходя́щих к те­бе́ ве́дущи, и о́ным бу́дущая, я́ко нас­тоя́­щая сказу́ющи, мно́­гия лю́­ди на путь бла­го­че́с­тия направля́ла еси́. Те́м­же про­слав­ля́ю­ще Бо́­га, умудря́ющаго слепцы́, во­пи­е́м те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, ди́в­ная прови́дице;

ра́­дуй­ся, сокрове́нных гре­хо́в обличи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, помраче́нных ду­ше́ю пре­све́т­лая нас­та́в­ни­це;

ра́­дуй­ся, за­блу́жд­ших ми́лостивая путеводи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, звез­до́, ве́р­ным путь указу́ющая;

ра́­дуй­ся, свеще́, во тьме ве́­ка се­го́ све­тя́­щая.

Ра́­дуй­ся, еди́­но­му Бо́­гу послужи́вшая;

ра́­дуй­ся, ко́з­ни диа́вольския бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го попра́вшая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 4

Бу́ря недоуме́ния и смяте́ния о чудесе́х тво­и́х в лю́­дех разве́яся, ма́­ти блаже́нная, и ти́и, вразуми́вшу их Го́с­по­ду, ди́в­но­му во свя­ты́х Сво­и́х, просла́виша и восхвали́ша тя, Бо́­гу же с благодаре́нием воспе́ша: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше лю́­дие, ма́­ти Матро́но, я́ко по́­мощь в не­ду́­зех ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных подае́ши, при­хож­да́­ху к те­бе́ со упова́нием, и, сове́т благоприя́тен и ис­це­ле́­ние по­лу­чи́в­ше, бла­го­да­ря́­ще Бо́­га, воспева́ху те­бе́:

Ра́­дуй­ся, я́ко боле́знующих и стра́ждущих ду­ше́ю прие́млеши;

ра́­дуй­ся, я́ко мир ду­ша́м скор­бя́­щим да́руеши.

Ра́­дуй­ся, в заблужде́ниих су́­щих вразуми́тельнице;

ра́­дуй­ся, бла­го­че́с­тия учи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, пе­ча́­лей на́­ших утоли́тельнице;

ра́­дуй­ся, в ско́р­бех уте́­ши­тель­ни­це.

Ра́­дуй­ся, бла­га́я безсре́бренице;

ра́­дуй­ся, не­ду́­гов вся́ческих безме́здная врачева́тельнице.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ная звез­да́ возсия́ла еси́, ма́­ти блаже́нная Матро́но, во дни лихоле́тия во Оте́чествии на́­шем, я́ко но́вая испове́дница, и́го Хрис­то́­во дерз­но­ве́н­но и безбоя́зненно чрез все жи­тие́ пронесла́ еси́, и бла­го­да́­тию Бо́­жиею укрепля́ема, подава́ла еси́ недоумева́ющим вразумле́ние, стра́­жду­щим осла́бу, боль­ны́м ис­це­ле́­ние, бла­го­да́р­ствен­но зову́щим Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше мно́­зи Росси́йстии лю́­дие чу­де­са́ и ис­це­ле́­ния, Бо́­жиею бла­го­да́­тию от те­бе́ подава́емая: хро­мы́м — хожде́ние, разсла́бленным и на од­ре́ лежа́щим — ис­це­ле́­ние, бесну́ющимся — ду­хо́в зло́бы отгна́ние, устре­ми́­ша­ся к те­бе́, ма́­ти, я́ко к исто́чнику неисчерпа́емому, от не­го́ же испи́вше оби́ль­но, умиле́нным се́рд­цем возо­пи́­ша те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, на путь пра́вый от младе́нчества призва́нная;

ра́­дуй­ся, пра́веднице, от Бо́­га нам дарова́нная.

Ра́­дуй­ся, цели́тельнице, не­ду́­ги на́­ша исцеля́ющая;

ра́­дуй­ся, в ну́ж­дах на́­ших ско́ро помога́ющая.

Ра́­дуй­ся, душеполе́зными сове́ты нас вразумляющая;

ра́­дуй­ся, недоуме́ния на́­ша ско́ро разреша́ющая.

Ра́­дуй­ся, ду́хи нечи́стыя от че­ло­ве́к от­го­ня́ю­щая;

ра́­дуй­ся, от вся́­ка­го зла мо­ли́т­вою твое́ю огражда́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 6

Провозве́стник свя́тости и пра́ведности жи­тия́ тво­его́, блаже́нная ма́­ти, яви́­ся свя­ты́й и пра́ведный оте́ц Иоа́нн Кроншта́дтский, ег­да́ узре́ тя во хра́­ме и наименова́ тя свою́ прее́мницу та́же и осмы́й столп Рос­си́и. Вси же, слы́­шав­ше сие́, просла́виша Го́с­по­да, возглаша́юще Ему́ песнь: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми, ма́­ти Матро́но, свет бла­го­да́­ти Бо́­жия в сердца́х, не ве́­ду­щих Бо́­га и грех­ми́ мно́­ги­ми прогневля́ющих Его́. Ти́и же, ви́­дя­ще чу­де­са́, то­бо́ю соверша́емая, обраща́хуся ко Го́с­по­ду, убла­жа́­юще тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, по́д­ви­ги тво­и́ми Бо́­га про­слав­ля́ю­щая;

ра́­дуй­ся, сла́­ву Бо́­жию нам яв­ля́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, не­ве́р­ныя на путь пра́вый нас­тав­ля́ю­щая;

ра́­дуй­ся, грех­ми́ оскверне́нныя мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми очища́ющая.

Ра́­дуй­ся, к по­кая­нию нас призыва́ющая;

ра́­дуй­ся, за вся благодари́ти Го́с­по­да нас вразумляющая.

Ра́­дуй­ся, храм Бо́­жий люби́ти нас науча́ющая;

ра́­дуй­ся, во огра́ду церко́вную расточе́нныя о́в­цы собира́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 7

Хо­тя́­щи Пресвяту́ю Влады́чицу на́­шу Богоро́дицу досто́йно ублажи́ти, ма́­ти Матро́но, повеле́ла еси́ лю́­дем написа́ти всечестны́й о́б­раз Ея́, «Взыска́ние поги́бших» имену́емый, и в хра́­ме Бо́жием ве́­си твоея́ водвори́ти, да вси взи­ра́ю­ще на све́тлый лик Пречи́стыя, со уми­ле́­нием восхва́лят Ю, Го́с­по­ду же возопию́т: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую тя за­сту́п­ни­цу, моли́твенницу и хода́таицу к Бо́­гу да­ро­ва́ Гос­по́дь в годи́ну тя́жкую лю́­дем Росси́йским, мно́­зи бо отпада́ху от Свя­ты́я Це́рк­ве, ты же, ма́­ти, малове́рныя и заблу́ждшия наставля́ла еси́ сло́­вом и де́­лом, явля́ющи ди́в­ная чу­де­са́ Бо́­жия. Те́м­же вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, стра­ны́ на́шея Рос­си́й­ския неусы́пная печа́льнице;

ра́­дуй­ся, спа­се́­ния на́­ше­го хо­да́­таи­це.

Ра́­дуй­ся, Бо́­га, Судии́ пра­вед­на­го, умилостиви́тельнице;

ра́­дуй­ся, неду́жных и оби́­ди­мых покрови́тельнице.

Ра́­дуй­ся, немощны́х и безнаде́жных по­мо́щ­ни­це;

ра́­дуй­ся, про­ти́­ву ду­хо́в зло́бы непреста́нная вои́тельнице.

Ра́­дуй­ся, я́ко тре­пе́­щут тя кня́зи бе­со́в­стии;

ра́­дуй­ся, я́ко ра́дуются о те­бе́ а́н­ге­лы и челове́цы.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 8

Стра́н­но малове́рным и неразу́мным бысть, ка́­ко слепорожде́нная ви́дети и ве́дети мо́­жет не то́­чию нас­тоя́­щая, но и бу́дущая, не ве́дяху бо си́­лы Бо́­жия в не́­мо­щи челове́честей соверша́емыя. Мы же, блаже́нная ма́­ти, прему́дрость Бо́­жию, в те­бе́ явле́нную зря́ще, во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Вся́ческия досажде́ния и оби́ды, изгна́ния и укоре́ния претерпе́ла еси́, блаже́нная ма́­ти, не се́тующи о сем, но за вся благодаря́щи Бо́­га. Сим же и нас науча́еши терпели́вно нести́ крест свой, те­бе́ же бла­го­хва­ли́ти та́­ко:

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве непреста́нно пребыва́вшая;

ра́­дуй­ся, ду­хо́в зло́бы пос­то́м и мо­ли́т­вою отгна́вшая.

Ра́­дуй­ся, мир бла­го­да́т­ный стяжа́вшая;

ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию твое́ю мно́­гия о́к­рест те­бе́ спаса́вшая.

Ра́­дуй­ся, жи­ти­е́м тво­и́м изря́дно лю́­дем послужи́вшая:

ра́­дуй­ся, и по кончи́не тво­е́й лю́­дем непреста́нно помога́ющая.

Ра́­дуй­ся, и ны́­не на́­шим проше́нием те́п­ле внима́ющая;

ра́­дуй­ся, упова́ющих на по́­мощь твою́ не оставля́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 9

Вся́­кия ско́р­би и бо­ле́з­ни а́ще и претерпе́ла еси́, ма́­ти Матро́но, непреста́нно веду́щи брань с си́лами тьмы, облича́ющи ко́з­ни и ко­ва́р­ства их, и изгоня́ющи бе́сы от одержи́мых, оба́­че до кон­чи́­ны дний тво­и́х помога́ла еси́ стра́­жду­щим, не­ду́­гую­щим и скор­бя́­щим, при́с­но пою́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут досто́йно просла́вити свято́е жи­тие́ твое́ и чу­де­са́, си́­лою Бо́­жиею то­бо́ю твори́мая, преди́вная ста́рице. Мы же, хотя́ще псало́мски хвали́ти Бо́­га во свя­ты́х Его́ и подвиза́емии серде́чною лю­бо́­вию, дерза́ем пе́­ти те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, у́зкий путь и те́сная врата́ избра́вшая;

ра́­дуй­ся, доброде́тельми мно́­ги­ми просия́вшая.

Ра́­дуй­ся, вся тле́н­ная в жи­тии тво­е́м отве́ргшая;

ра́­дуй­ся, смире́нием, я́ко вен­це́м дра­ги́м, украше́нная.

Ра́­дуй­ся, ева́нгельски, я́ко пти́ца не­бе́с­ная, на зем­ли́ пожи́вшая;

ра́­дуй­ся, Сы́­ну Бо́­жию, не име́вшему, где гла­ву́ подклони́ти, после́довавшая.

Ра́­дуй­ся, ны́­не во оби́­те­лех ра́йс­ких веселя́щаяся;

ра́­дуй­ся, и нас, гре́ш­ных, мо­ля́­щих­ся те­бе́, ми́­лос­тию твое́ю не оставля́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́­щи мно́­гия лю́­ди от страда́ний те­ле́с­ных и ду­ше́в­ных не­ду́г, всено́щно пребыва́ла еси́, пра́веднице Бо́­жия, в мо­ли́т­ве, прося́щи им по́­мо­щи и укрепле́ния от Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, пою́щи Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и по­кро́в была́ еси́ во дни жи­тия́ тво­его́, блаже́нная ма́­ти, всем к те­бе́ при­бе­га́ю­щим, и по сме́р­ти не престае́ши хода́тайствовати пред Бо́­гом о лю́­дех, с ве́­рою при­те­ка́ю­щих ко гро́бу тво­ему́. Те́м­же у́бо, услы́­ши ны́­не и нас, гре́ш­ных, скорбьми́, боле́зньми и мно́­ги­ми печа́льми одержи́мых и потщи́ся на по́­мощь тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми, всем, к те­бе́ во­пию́­щим:

Ра́­дуй­ся, оби́­ди­мых ско́­рая предста́тельнице;

ра́­дуй­ся, терпя́щих лише́ния уте́­ши­тель­ни­це.

Ра́­дуй­ся, честна́го супру́жества охране́ние;

ра́­дуй­ся, всех, во вражде́ су́­щих, умире́ние.

Ра́­дуй­ся, непра́во на суд влеко́мых защи́тительнице;

ра́­дуй­ся, и о вино́вных пред судо́м земны́м к Бо́­гу ми́лостивая хо­да́­таи­це.

Ра́­дуй­ся, лиши́вшихся кро́ва при­ста́­ни­ще;

ра́­дуй­ся, о всех к те­бе́ взыва́ющих, за­сту́п­ни­це.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 11

Пе́­ние а́н­гель­ское слы́шала еси́, ма́­ти честна́я Матро́но, еще́ на зем­ли́ живу́щи. Нау­чи́ и нас, не­до­сто́й­ных, ка́­ко по­до­ба́­ет сла́­ви­ти Бо́­га, в Тро́­ице почита́емаго, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Ему́­же непреста́нно во́­ин­ства не­бе́с­ная велегла́сно вос­пе­ва́­ют: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоза́рным све́­том сия́ет жи­тие́ твое́, блаже́нная Матро́но, освеща́я мрак многосу́етнаго ми́­ра се­го́, и влече́т к се­бе́ ду́­ши на́­ша, я́ко да и мы луче́ю бла­го­да́­ти Бо́­жия озари́мся и ско́рбный путь привре́менныя жи́з­ни богоуго́дно про́йдем и Ца́рст­вия Бо́­жия дости́гнем, иде́­же ты, ма́­ти, ны́­не всели́лася еси́, слы́шащи глас наш, те­бе́ зо­ву́­щих:

Ра́­дуй­ся, свеще́ Бо́­жия, при́с­но горя́щая;

ра́­дуй­ся, би́­се­ре чест­ны́й, бли­ста́­ни­ем свя­ты́­ни Твоея́ нас озаря́ющий.

Ра́­дуй­ся, цве́­те бла­го­во́н­ный, Ду́­хом Свя­ты́м нас облагоуха́ющий;

ра́­дуй­ся, ка́­ме­ню ве́­ры, малоду́шныя в бла­го­че́с­тии утвержда́ющий.

Ра́­дуй­ся, звез­до́ пре­све́т­лая, пра́вый путь нам указу́ющая;

ра́­дуй­ся, до́б­рая вои́тельнице Хри­сто́­ва, ме­че́м мо­ли́т­вы де́монския полки́ устра­ша́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, я́ко все жи­тие́ твое́ свя́то и непоро́чно;

ра́­дуй­ся, я́ко и смерть твоя́ пред Го́с­по­дем че́стна.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 12

Бла­го­да́ть Бо́­жию оби́ль­но еще́ от пеле́н восприя́ла еси́, ма́­ти блаже́нная, я́же вы́­ну пребы́сть с то­бо́ю по вся дни жи́з­ни. Ве́­ру­ем несумне́нно, я́ко и по успе́нии тво­е́м бла­го­да́ть сия́ пребога́тно пребыва́ет с то­бо́ю. Се­го́ ра́­ди при­па́­даю­ще мо́­лим­ся: не лиши́ и нас, еще́ стра́нствующих на зем­ли́, по́­мо­щи твоея́ и за­ступ­ле́­ния, прося́щи Го́с­по­да поми́ловати всех, пою́щих Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще мно́гая и ди́в­ная твоя́ чу­де­са́, ма́­ти Матро́но, вос­хва­ля́­ем Бо́­га, да­ро­ва́в­ша­го гра́­ду Моск­ве́ и Оте́честву на́­ше­му во дни безбо́жия и гоне́ния тя, не­по­ко­ле­би́­мый столп бла­го­че́с­тия и ве́­ры. Ны́­не же, блаже́нная ма́­ти, благода́рным се́рд­цем вос­пе­ва́­ем те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, мир Хрис­то́в в душе́ тво­е́й стяжа́вшая;

ра́­дуй­ся, се­го́ ра́­ди мно́­гия лю́­ди о́к­рест те­бе́ к Бо́­гу приве́дшая.

Ра́­дуй­ся, в немощно́м те́ле су́­щи, си́­лу Бо́­жия бла­го­да́­ти показа́вшая;

ра́­дуй­ся, во обрете́нии чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х Бо́­жию ми́­лость нам яви́вшая.

Ра́­дуй­ся, со́нма свя­ты́х Моско́вских изря́дное процвете́ние;

ра́­дуй­ся, гра́­да Москвы́ пре­сла́в­ное укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Оте́чества на́­ше­го при́сная пред Бо́­гом печа́льнице;

ра́­дуй­ся, к по­кая­нию и мо­ли́т­ве о зем­ли́ Рос­си́й­стей всех призыва́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 13

О, блаже́нная ма́­ти, услы́­ши ны́­не воспева́емое те­бе́ хва­ле́б­ное пе́­ние и ис­про­си́ нам у Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ гре­хо́в ос­тав­ле́­ние, хри­сти­а́н­ския ми́рныя кон­чи́­ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Его́, да и мы с то­бо́ю спо­до́­бим­ся в селе́ниих ра́йс­ких сла́­ви­ти Свя­ту́ю Тро́ицу, во­пию́­ще: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1-й «А́н­гел во пло́­ти…» и кондак 1-й «Избра́нная Ду́­хом Бо́­жи­им…».

Мо­ли́т­ва

О, блаже́нная ма́­ти Матро́но, ду­ше́ю на Не­бе­си́ пред Пре­сто́­лом Бо́­жи­им предстоя́щи, те́­лом же на зем­ли́ почива́ющи, и да́н­ною ти свы́­ше бла­го­да́­тию разли́чные чу­де­са́ источа́ющи, при́­зри ны́­не ми́­ло­стив­ным тво­и́м о́ком на ны, гре́ш­ныя, в ско́р­бех, бо­ле́з­нех и гре­хо́в­ных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, ис­це­ли́ не­ду́­ги на́ши лю́тыя, от Бо́­га нам по грехо́м на́­шим попуща́емыя, из­ба́­ви нас от мно́гих бед и об­стоя́­ний, умо­ли́ Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́ прости́ти нам вся на́­ша согреше́ния, без­за­ко́­ния и грехопаде́ния, и́ми­же мы от ю́нос­ти на́шея да́же до на­стоя́­ща­го дне и ча́са согреши́хом, да тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми по­лу­чи́в­ше бла­го­да́ть и ве́­лию ми́­лость, про­сла́­вим в Тро́­ице Еди́­на­го Бо́­га, От­ца́ и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.